Happy B'day

Wednesday, November 13, 2002

HAPPY BIRTHDAY TO YOU
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
HAPPY BIRTHDAY DEAR DENNON
HAPPY BIRTHDAY TO YOU